KİŞİ SAYMA SİSTEMLERİ


İnsana servis verilen ve operasyonun insan odaklı yönetildiği tüm noktalarda kişi saymak ve analiz yapmak mevcut durumu ve iyileştirme noktalarını tespit etmenizde ciddi bir öngörü sağlar. Örneğin satışın destekli gerçekleştiği ve satış danışmanı gibi insan kaynağının tahsis edilmek zorunda olduğu bir perakende operasyonunda operasyonel giderleriniz ile servis seviyesi dengesine ancak müşterilerinizi sayarak en doğru şekilde karar verirsiniz.. Aksi takdirde ya çok yüksek personel maliyetleriniz oluşur veya düşük servis seviyesi sebebiyle satış ve müşteri kaybedersiniz. Bunun gibi sebepleri alt alta koyup özetlemek gerekirse;

o   Dönüşüm oranlarını takip ederek satış artışı sağlayabilirsiniz
o   Personel sayısı optimizasyonunu tespit ederek müşteri servis seviyesini iyileştirebilirsiniz.
o   Lokal, bölgesel veya ulusal çapta karşılaştırma analizleri ile mağaza performanslarını maksimize edebilirsiniz.
o   Personel vardiyaları ile müşteri trafiğini dengeleyip insan kaynağını maksimum seviyede kullanabilirsiniz.
o   Spesifik ölçümlemelerle satış pazarlama kampanyalarının etkisini arttırabilirsiniz.
o   Trafiği ölçümleyerek en değerli lokasyonları tespit eder, kira gelirlerinizi arttırabilirsiniz.